Gå direkt till innehållet

Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet

Koppling mellan två grova rör som står med stativ på en bädd av makadam

Mittskåne Vatten kommer med start i månadsskiftet maj-juni att utföra arbeten i Snogeröd för att förnya VA-ledningsnätet. Arbetena är uppdelade i två (2) etapper.

Etapp 1 beräknas pågå juni – september, och innebär schaktarbeten för ny vattenledning inkl. serviser och ventiler i hela byn (förutom en sträcka på Kornvägen som har förnyats tidigare). Vi kommer också att komplettera med dagvattenledning inkl. serviser på några ställen där det saknas. Arbetena kommer att utföras av VA-Gruppen i Höör AB.

Etapp 2 beräknas pågå augusti – november, och innebär schaktfri förnyelse (relining) av befintliga spillvattenledningar inkl. nedstigningsbrunnar och serviser. Arbetena kommer att utföras av Avloppsrallarna AB.