Gå direkt till innehållet

Så mycket kommer vatten och avlopp att kosta i Höörs kommun år 2024

Från 1 januari 2024 höjer Höörs kommun avgifterna för vatten, spillvatten och dagvatten.

 

Höjningarna beror på ökade kostnader för drift och underhåll, till exempel energi, drivmedel och kemikalier. Höjningarna beror även på att vi behöver genomföra investeringar för att bygga ut och framtidssäkra kommunens VA-anläggningar. I genomsnitt höjs brukningsavgifterna för vatten och avlopp med 14 procent, vilket motsvarar 123 kronor per månad för en vanlig villa. Anläggningsavgiften vid nyanslutning höjs inte 2024.

Kommunfullmäktige tog beslut om höjningarna 2023-10-11 § 104.

VA-taxa Höörs kommun 2024