Gå direkt till innehållet

Omläggning av VA-ledningar i Glimmervägen och Fältspatsvägen, Höör

Koppling mellan två grova rör som står med stativ på en bädd av makadam

Med start i mitten av vecka 24 utförs arbete på VA-ledningarna i framförallt Glimmervägen men även i Fältspatsvägen. Arbetet innebär att det kan förekomma tillfälliga avstängningar av dricksvattenförsörjningen och begränsad framkomlighet i området. Omläggning av VA-ledningar kommer ske på en begränsad sträcka på Glimmervägen. På resterande delar av Glimmervägen samt Fältspatsvägen kommer endast ventiler och serviser att renoveras.

Vi vill även informera om att Mittskåne vattens medarbetare har legitimation med sig när de är ute och jobbar. Du har alltid rätt att få se legitimation om någon ska arbeta på din fastighet.