Gå direkt till innehållet

Pool – Fyll och töm den rätt

En livboj i en pool

Hur gör jag på bästa sätt?

Att bygga pool

Du behöver inte göra någon anmälan för att bygga en privat pool eftersom den vanligen inte ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Däremot kan du behöva bygglov. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor. Vid backspolning är det enklast att leda ut vattnet på marken.

Att fylla poolen

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik fylla din pool samtidigt som grannarna. Sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre kan vara och föredra för att fylla poolen.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen till denna rekommendation är för att alla kunder inte har backventil. Om man inte har någon backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

Poolkemikalier

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Hur kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Rening av poolvatten

För att slippa fylla på din pool under säsongen rekommenderar vi att du har en väl fungerande vattenrening. så kan du använda samma poolvatten hela sommaren och på det sättet spara vatten och pengar.

Att tömma poolen

Vid tömning av poolen ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller både små och stora pooler. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem. Använd inte poolkemikalier precis innan tömning.

Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten  som släpps ut i dagvattensystemet skadar växt- och djurlivet i t.ex. sjöar och vattendrag.  Vid minsta tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

Har du en mindre pool som står i solen och du väntar några dagar efter senaste klorering så är det okej om det rinner vatten till gatubrunnar. Fritt klor förbrukas snabbt i dessa pooler.