Gå direkt till innehållet

Biltvättarhelgen 22-23 april

Tvätta bilen på en biltvätt

Många tror man kan spara pengar på att “fultvätta” bilen hemma på gatan. Men det är istället närmiljön – marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar – som får betala priset. Smutsvattnet från bilen innehåller miljöfarliga tungmetaller och oljerester som rinner ner i dagvattenbrunnar och rakt ut i närmsta sjö eller hav, utan att renas.

Passa på när du tankar

När du tvättar bilen på en biltvätt bidrar du enkelt till en bättre miljö. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-tvätt. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Om du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Passa därför på att tvätta när du tankar eller gör andra ärenden.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Vad hinner man göra under tiden?