Gå direkt till innehållet

Världstoalettdagen 19 november

Världstoalettdagen är en FN-dag, som uppmärksammar att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett. Samtidigt uppmärksammas det hur mycket felaktigt material som spolas ner i toaletten och avlopp.

Vi behöver bli påminda om att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs (även andra kroppsvätskor går bra) och toalettpapper.

 I Sverige har vi ett väl fungerande avloppssystem, som inte alltid sköts på rätt sätt, utan många använder toaletten som sopnedkast. Skräp i toaletten kan orsaka stopp i ditt avlopp eller i ledningsnät och pumpstationer. Det kan då leda till översvämningar i källare, på ledningsnätet och i reningsverken, vilket i sin tur kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Ett reningsverk klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer.
En papperskorg bredvid toaletten gör det lättare att undvika att annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. När fel saker spolas ner i toaletten kan det allvarligt påverka vårt vatten.

Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar om vi ska kunna behålla vattnets goda kvalité.

Så snälla om vi bara spolar ner rätt saker så skulle det bidra till många miljövinster.
Förutom att avfall kommer till större nytta i rätt process blir det mindre skräp i havet, färre orenade utsläpp i sjöar och vattendrag.

Tack för att du spolar rätt.

Fakta

  • 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett – en tredjedel av världens befolkning.673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus.
  • Minst 2 miljarder människor använder sig av dricksvatten som är förorenat med exkrement.
  • Bristande sanitet anses vara grunden till 432 000 människors död varje år och är en av de största faktorerna till sjukdomar som tarmmaskar och trakom.
  • Varje dag dör nästan 1000 barn av diarrésjukdomar orsakade av förorenat vatten.
  • Barn under fem, som lever i länder som är drabbade av längre konflikter, är nästan 20 gånger mer benägna att dö av sjukdomar som orsakas av bristande sanitet och hygien än av våld. (UNICEF 2019).

Källa: www.wateraid.org/se/