Gå direkt till innehållet

Åtgärder för dricksvattnet i Maglasäte

Just nu genomför vi åtgärder på det kommunala dricksvattnet i Maglasäte, Björkåsen och Lillasäte för att bli av med oönskade mikroorganismer i dricksvattnet.

Provtagningar av det kommunala dricksvattnet i Maglasäte, Björkåsen och Lillasäte har visat på förhöjda halter av mikroorganismer. Vid samtliga mätningar har halterna, med goda marginaler, underskridit rekommenderade gränsvärden. Mikroorganismerna som upptäckts kan orsaka lukt och smak, men är ofarligt för den som dricker.

Här kan du hitta information om åtgärderna, bakgrund och hur provresultaten ser ut.