Gå direkt till innehållet

Felanmälan – Avloppsstopp

På Mittskåne Vatten ansvarar vi för 65 mil ledningar i Hörby och Höör. Vi arbetar kontinuerligt för att underhålla dessa så att vi säkert kan hantera både dricksvatten och avlopp. Ibland är det ändå så att det sker en vattenläcka eller annan störning och då går vi ut med information om detta via sms till berörda personer. Information om driftstörningar hittar du även här på vår webbplats.

AVLOPPSSTOPP

Vem som ansvarar för avloppsstoppet beror på om stoppet är på kommunens sida eller fastighetens sida. Det finns en förbindelsepunkt, normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen, där din avloppsledning är ansluten till kommunens ledning. Är stoppet utanför förbindelsepunkten är avloppsstoppet kommunens ansvar. Är stoppet inne på din fastighet ligger ansvaret hos dig som fastighetsägare.

Om du har en brunn på tomtgränsen så kan den hjälpa dig att undersöka var stoppet är. Står det högt med vatten i brunnen så är stoppet utanför förbindelsepunkten (kommunens ansvar). Är det bara en vattenspegel i botten av brunnen så är stoppet innanför förbindelsepunkten (fastighetsägarens ansvar).

Om du har stopp i samtliga avlopp i fastigheten behöver du kontakta Mittskåne Vatten direkt. Vi åker då ut till dig för att undersöka och konstatera om stoppet är på kommunens sida eller fastighetens sida. Om stoppet är på kommunens sida beställer personalen från Mittskåne Vatten en spolbil för att spola rent ledningen. Om stoppet är på kommunens sida kostar det ingenting för dig som fastighetsägare. Om stoppet är på fastighetens sida behöver du själv beställa en spolbil och betala för spolningen.

Mittskåne Vatten betalar endast fakturor för spolbilar i de fall som Mittskåne Vattens personal konstaterat att stoppet är på kommunens sida. Vi betalar inte fakturor för spolbilar som fastighetsägare beställt på eget initiativ.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of mittskanevatten.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

x