Gå direkt till innehållet

Holma

I enlighet med den av kommunfullmäktige i Höörs kommun antagna kommunala VA-planen, så kommer område Holma att anslutas till det allmänna vatten- och spillvattennätet.

Projektet är klart

Ledningsnätet är nu färdigbyggt och fastigheterna kan ansluta sig till det allmänna vatten- och spillvattennätet. Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.

Senast uppdaterad: 2023-08-17

Nybyggda vita flerbostadshus mot en vacker blå himmel med moln

Beräkna din avgift

På ett enkelt sätt kan du nu räkna ut vad din beräknade anläggningsavgift blir för anslutning av enfamiljshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan även räkna ut din brukningsavgift.

Beräkna din avgift
En gul grävmaskin gräver i marken och lägger massorna i en hög

Ledningskartor

Mittskåne Vattens ledningar för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten) finns dokumenterade i våra ledningskartor. Vi kan leverera VA-kartor över ett begränsat område till fastighetsägare och entreprenörer. Förfrågningar om ledningskartor görs via Ledningskollen.

Ledningskollen